• “Wat een bijzonder enthousiast, betrokken en deskundig team! In bijna twee jaar tijd, twee keer fysiek bij elkaar geweest, bij de aftrap en bij 95% handreiking bouwteam. En natuurlijk mooie rituelen; teamlid die consequent verdwaalt in de digitale meetings, teamlid die met al zijn enthousiasme niet is te stuiten, teamlid die bij veel zaken wil participeren, teamlid die het altijd druk heeft, teamlid dat het netwerk weet te activeren, teamlid die de nodige energie en humor inbrengt, teamlid die bereid is bij te springen bij andere hoofdstukken, teamlid die de hele back office goed op orde heeft……., kortom een prachtige levendige ervaring van lekker samenwerken!”

 • “Een jaar lang deelden we projectervaring, werkvreugde en onbedoelde vooroordelen over ‘de ander’ in bouwteams. De open gesprekken verbreedden mijn blik. Er is niets waardevoller dan dat”.

 • “Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

 • “Eén van de mooie dingen van werken met de werkgroep was het inzicht dat je verkrijgt in elkaars wereld, drijfveren en uitdagingen. Het hielp dat we intrinsiek nieuwsgierig waren naar elkaar. Tijdens digitale en fysieke kampvuur gesprekken hebben we gevoeld hoe we als werkgroepleden met verschillende perspectieven, karakters en achtergronden tijdens ons schrijf avontuur elkaar ondersteunden, perspectieven deelde, inzicht gaven en taken van elkaar overnamen bij geboortes en verdriet. Door open en transparant te zijn leerden we veel van elkaar, want: waarom binnen je comfort zone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt…”.

 • “Wat gaaf om zo met een groep mensen vanuit passie voor het vak, onbetaald en deels in vrije tijd een handreiking te schrijven. Ingewikkeld ook, het begon te stromen toen we gingen schrijven. Wat mooi ook om zo een jaar lang bezig te zijn met een handreiking terwijl je tegelijkertijd bouwteams mag begeleiden. Heel leerzaam.”

 • “Het was me een waar genoegen om met deze werkgroep vol energie aan deze handreiking te werken. Ik heb genoten van alle humor, mooie gesprekken, inspirerende discussies en het enthousiasme waarmee iedereen steeds opnieuw de handreiking weer een stukje verder bracht. En helemaal in de bouwteamgedachte: op basis van gelijkwaardigheid met ruimte voor ieders inbreng. En het resultaat mag er zijn!”

 • “Het afgelopen jaar zijn we samen op weg geweest om deze publicatie vorm te geven. We hebben veel gepraat, gediscussieerd en vele, vele verschillende invalshoeken, beelden en meningen zijn de revue gepasseerd. Door te werken met deze gemêleerde groep mensen heb ik weer eens gezien dat je het ‘concept bouwteam’ op verschillende manieren kunt benaderen en ervaren, maar dat het altijd weer op mensenwerk aankomt!”

 • “Fantastisch om met een ervaren groep te werken aan deze handreiking, en in een samenwerking van zoveel verschillende organisaties te stappen, om over samenwerking te schrijven. Ondanks dat we elkaar fysiek bijna niet ontmoet hebben, was het mooi om te zien hoe snel we connectie met elkaar kregen om in korte tijd zoveel werk te verzetten, en wat moois te starten.”

 • “We hebben continu in wisselende samenstelling de hoofdstukken geschreven. Een klein groepje de basistekst, anderen de verwerking van opmerkingen op het concept en daarna weer iemand voor de redactieslag. Dat maakt dat ik geen binding heb met een bepaald hoofdstuk, maar collectief eigenaarschap voel vanuit het team voor het geheel. Het geheel is daardoor meer dan de som der delen.”

 • “Interessant en leuk om in de werkgroep met verschillende partijen, zowel vanuit opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde, naar vraagstukken gerelateerd aan bouwteams te kijken en met elkaar hier open over van gedachten te wisselen. Daarnaast is mijn ervaring dat het intensief samenwerken in een bouwteamproject ook veel kansen biedt om meer inzicht in elkaars organisatie, werkwijze en belangen te krijgen en hiervan te leren.”

 • “Met dit team hebben we grenzen verlegd. Achtergronden en belangen deden er niet meer toe. Vanuit de intrinsieke motivatie om onze werelden beter en leuker te maken is het proces van het maken van deze handreiking een bouwteam in optima forma.”

 • “Erg interessant en leerzaam om met een diversiteit van personen, met andere achtergrond/zienswijze,een handreiking te maken. Toepassing van openheid, goede communicatie en samenwerking leidt tot iets moois. Hetzelfde geldt voor een project: Je hebt elkaar nodig om iets succesvols te realiseren!”

"Waar is voor jou de grootste uitdaging?"
"Waar is voor jou de grootste uitdaging?"
"Is het tenderen of tinderen voor je?"
"Is het tenderen of tinderen voor je?"
"Wat is jouw perspectief?"
"Wat is jouw perspectief?"
"Hoe ga jij de samenwerking inrichten en onderhouden?"
"Hoe ga jij de samenwerking inrichten en onderhouden?"
"Welke tools kan je wanneer inzetten?"
"Welke tools kan je wanneer inzetten?"
Knipsel